1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

نام و نامخانوادگي : علی عموشاهی علی عموشاهی

سمت در شرکت :  نائب رئیس هیئت مدیره

تحصيلات: فارغ التحصیل 1365 از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی عمران

 

دوره ها و عضویت های مرتبط با رشته تحصیلی:

عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

کارشناس رسمی دادگستری اصفهان از سال 1376

 

سوابق اجرایی:

1- مسئول معاونت مهندسی سپاه دوم سید الشهداء از سال 1365 لغایت 1369 به مدت سال بمنظور هماهنگ کننده سپاه استانهای اصفهان ، یزد ، چهارمحال و بختیاری و 11 یگان تابعه آنها

2- رئیس گروه ساختمان استانداری اصفهان هماهنگ کننده کلیه امور عمرانی شهرداریهای استان اصفهانبه مدت حدود سال و بطور همزمان عضو هیئت مدیره سازمان همیاری و خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان ( 1369 لغایت 1372)

3- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سازمان عمران زاینده رود اصفهان هماهنگی امور طراحی و اجرای دهکده فرهنگی – تفریحی چادگان و افتتاح آن بدست رئیس جمهور وقتبه مدت 5/3 سال ( 1372 لغایت 1376)

4- عضو هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت ساخت آزادراههای استان اصفهان مجری آزاد راه اصفهانکاشان)

5- عضو هیئت موسس شرکت سامان گستر وابسته به شهرداری اصفهان

6- مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی ورزشگاه بزرگ اصفهان هماهنگی طراحی و مجری ورزشگاه نقش جهان بمدت یک سال

7- معاون عمرانی شهرداری اصفهان در زمان شکوفائی پروژه های عمرانی در شهر اصفهان از قبیل اجرای رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان ، احداث کتابخانه ها و سالنهای مطالعه ، اجرای تقاطع های غیر هم سطح در شهر اصفهان حدود 46 پل ، احداث پارکها و فضاهای سبز ، ساختمانهای اداری مناطق مختلف و ... از سال 1376 لغایت 1382 و بطور همزمان :

  • - مشاور فنی سازمان قطار شهری اصفهان و عضو کمیته فنی آن
  • - رئیس هیئت مدیره سازمانهای عمران ، نوسازی و بهسازی بافت قدیمی شهر متروکار
  • - عضو هیئت مدیره شرکت پردیس ساخت اصفهان وابسته به شهرداری و سامان گسترو سازمان پایانه های شهر اصفهان
  • - عضو مجامع سازمانهای عمران ،نوسازی و بهسازی بافت قدیم ، میادین میوه و تره بار و پایانه های شهر اصفهان
  • - عضو کمیته عالی پروژه بزرگ ناژوان
  • - رئیس کمیته عالی صفه

8- مدیر عامل شرکت تله کابین صفه مجری تله کابین و ساخت ایستگاههای آن بمدت ماه از سال 1382 لغایت 1383

9- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سامان ساخت سینا پیمانکار بمدت سال  از سال 1383 لغایت 1386

10- معاون عمرانی و مشاور شهردار اهواز بمدت ماه و همزمان رئیس هیئت مدیره سازمان عمران و عضو هیئت مدیره سازمان عمران کاروان در سال 1386

11- رئیس هیئت مدیره شرکت قیرآب سفید دشت ساخت و راه اندازی کارخانه تولید قیر امولسیون بمدت یکسال در سال 1387

12- مدیر پروژه ساخت فاز اول پروژه سیتی سنتر اصفهان از طرف پیمانکار به مدت 5/2 سال از سال 1387 لغایت 1390

13- عضو هیات مدیره و رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

En.Resume

اخبار پارس طرح

پروژه ها