1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

نام و نامخانوادگي : رضا فلاحتی15

سمت در شرکت :  مدیر عامل

تحصيلات: فارغ التحصیل 1385 از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی عمران

 

دوره ها و عضویت های مرتبط با رشته تحصیلی:

عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

دارای مدرک دوره بازرسی جوش

دوره کنترل پروژه

 

سوابق اجرایی:

 1. مهندس اجرا پروژه فرزانگان اصفهان ، سال 1383
 2.  نظارت منازل سازمانی کوی پلیس زاهدان سال 1386 لغایت 1387
 3.  نظارت پروژه انسداد مرز ، زاهدان سال 1386 لغایت 1387
 4.  مهندس اجرا و دفتر فنی پروژه اصفهان ویلا ، اصفهان سال 1387 لغایت 1388
 5.   کارشناس مهندسین مشاور محاسبان پارس طرح ، اصفهان سال 1388 تا کنون
 6.    نظارت مقیم احداث شهربازی مجموعه توریستی و تفریحی ایرانیان ، بندر عباسسال 1388 لغایت 1389
 7.   کارشناس مطالعات مقاوم سازی بانک کشاورزی شعبه یزد ، اصفهان سال 1389
 8.  کارشناس مطالعات مقاوم سازی بانک کشاورزی شعبه بهشهر سال 1389
 9.   نظارت عالیه و کارشناس مطالعات طراحی پایانه باربری خمینی شهراصفهانسال 1389
 10.   نظارت مقیم و کنترل پروژه پروژه احداث استخر سرپوشیده مجموعه توریستی و تفریحی ایرانیان ، بندر عباس سال1389 لغایت 1390
 11.   کارشناس مطالعات مقاوم سازی و طراحی بانک کشاورزی شعبه محلات ، اصفهان سال 1390
 12.   کارشناس مطالعات مقاوم سازی بانک کشاورزی شعبه نمین و مشکین شهر ، اصفهان سال 1390
 13.   کارشناس پروژه نظارت عالی البرز تات ، اصفهان سال1390 تاکنون
 14.   کنترل پروژه پروژه مسکونی طوبی، اصفهان سال 1390 تاکنون
 15.   نظارت عالیه و نماینده شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در پروژه احداث سایت مرکزی کامپیوتر بانک کشاورزی سال 1391
 16.  نائب رئیس هیئت مدیره شرکت زاویه سازه بنا پیمانکار از سال 1392
 17.   مدیر عامل شرکت محاسبان پارس طرح از سال 1393 تاکنون
 18.   مدیر مطالعات طراحی ایستگاه های شاهد و لاله خط متروی اصفهان

En.Resume

اخبار پارس طرح

پروژه ها